Fysiotherapie Gaanderen heeft zich aangesloten bij MS zorg Nederland. MS zorg Nederland is een Netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met Multiple Sclerose (MS) en hun naasten.

MS Vereniging Nederland

De MS Vereniging Nederland (MSVN)  is met circa 10.000 leden de grootste patiëntenvereniging voor mensen met MS en hun direct betrokkenen. De vereniging biedt activiteiten en diensten aan, die mensen met MS en hun betrokkenen ondersteunen bij vragen en problemen. Ook geeft de vereniging voorlichting over de mogelijkheden in de gezondheidszorg en behartigt ze de belangen van mensen met MS bij onder meer de overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Daarnaast versterkt de vereniging de band tussen mensen met MS en betrokkenen door het organiseren van gespreksgroepen en contactdagen.

MS Zorg Nederland en de MS Vereniging Nederland hebben uitgesproken elkaars pluspunten van een landelijke spreiding met regionale aandacht voor mensen met MS te willen versterken door onderlinge bruggen te bouwen. Daarnaast onderzoeken zij de mogelijkheden om het patiëntenperspectief nadrukkelijker aanwezig te laten zijn bij de ontwikkeling van kwaliteitsrichtlijnen in de zorg voor mensen met MS (bron: www.mszorgnederland.nl).

We kijken er naar uit om met deze samenwerking nog beter bij te kunnen dragen aan de fysiotherapeutische behandeling voor patiënten met MS.