Kindermanueeltherapie

Is een specifieke manueeltherapeutische behandeling voor baby’s en kinderen met bewegingsproblemen, zoals bijvoorbeeld bij de K.I.S.S.-baby. Deze vorm van manuele therapie vergt een speciale deskundigheid en is dan ook een specialisatie binnen de specialisatie manueeltherapie.