De sportfysiotherapeut houdt zich bezig met het voorkomen en behandelen van blessures bij sporters. Daarnaast gebruikt hij sport als middel om mensen met chronische aandoeningen te helpen met het verbeteren van hun bewegingsmogelijkheden.

Voor een adequate begeleiding hebben wij een grote oefenzaal en een ruim aanbod aan materiaal plus apparaten. Hierdoor zijn wij in staat een optimaal klimaat te creëren voor herstel en trainingsschema’s. Tevens zijn er verschillende mogelijkheden om testen uit te kunnen voeren.

De sportfysiotherapeut kan kiezen uit een scala van behandelmogelijkheden.
Oefentherapie en trainingsprogramma’s zijn een belangrijk onderdeel hierin. De therapeut zal altijd zorg dragen voor een gedoseerde opbouw met behulp van sportspecifieke trainingsmethodes. U wordt begeleidt bij het bereiken van het door uw gewenste en haalbare doel.

Blessure preventie

Het voorkomen van een nieuwe blessure is eigenlijk nog belangrijker. Samen met u zal de fysiotherapeut analyseren wat er mis is gegaan. Door het achterhalen van de oorzaak kan hier rekening mee gehouden worden in het revalidatieproces en een herhaling van de blessure voorkomen worden. Verder kan de fysiotherapeut u adviseren over immobilisatietechnieken (tape en braces), schoeisel en kleding.

Wanneer u een sportblessure heeft opgelopen, u een chronische blessure heeft, u advies wilt over sporthervatting na een blessure, u uw conditie eens wilt testen, of andere vragen heeft met betrekking tot sport overleg dan met onze sportfysiotherapeut.

Voor meer informatie op NVFS.